Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

Laatste nieuws

preview

Beste kinderen, ouders/verzorgers van Jenaplanschool de Phoenix,

 

Graag delen wij met jullie het mooie nieuws dat wij afgelopen zaterdag trotse ouders en broers zijn geworden van Lorèn Luna Berendsen. Alles gaat verder goed.

 

Met vriendelijke groet, 

John, Chantal, Jesse en Milan Berendsen 

preview

Het team van Jenaplanschool de Phoenix wenst iedereen fijne Paasdagen. Dinsdag 14 april gaan wij weer verder met het onderwijs op afstand! 

preview

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. 

 

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

 

Dit betekent voor alle kinderen, ouders en het team van Jenaplanschool de Phoenix dat wij aankomende periode verder gaan met het geven van 'onderwijs op afstand'. Hierbij hebben wij elkaar hard nodig. Samen gaan wij het redden. Het team doet er alles aan om samen met jullie het beste voor de kinderen te bereiken. 

 

Komt u in aanmerking voor noodopvang en wilt u hier gebruik van maken? Neem contact op met John Berendsen. 

 

Gezondheid gaat boven alles. Let op jezelf, elkaar en vooral op onze kinderen. Veel sterkte en gezondheid gewenst deze periode. 

 

(Bron: RIVM)

preview

Afgelopen vrijdag hebben wij in de nieuwsbrief al vermeld, dat wij op zoek gaan naar een ander programma voor het videobellen met kinderen. Allereerst bedankt voor het meedenken van veel ouders. Fijn. 

 

Na overleg, onder andere met onze netwerkspecialist Heutink, gaan wij ons verdiepen in ' Google Meet'. 

Dat betekent dat wij per direct geen gebruik meer maken van het programma ' Zoom'. 

Morgen volgen wij een Webinar en daarna informeren wij op welke wijze en per wanneer wij hiermee aan de slag gaan. 

 

preview

Wat missen wij het 'echte' contact met jullie! Normaal starten wij op maandag met een weekopening en sluiten wij de week gezamenlijk af met een weeksluiting. Voor deze week een digitale (korte) weekopening om samen met de kinderen de week te openen.  

Wij feliciteren alle jarigen deze week! Ondanks alles, maak er een goede week van! 

preview

Ophaalmoment 24 maart

Dinsdag 24 maart is er een ophaalmoment gepland op de Phoenix. Per gezin kan 1 persoon komen om een pakketje voor de onderbouw of middenbouw op te halen. Daarnaast liggen er nog (gym)spullen klaar die zijn blijven liggen. 

 

Alles wordt buiten op het plein opgesteld. De tijden zijn verruimd, zodat iedereen genoeg ruimte kan krijgen om de spullen te pakken.Houdt u zich a.u.b. 1 1/2 meter van elkaar! Pak alleen de pakketjes en ga vervolgens snel weer naar huis. Blijf op afstand!

 

De tijden zijn nu als volgt: ( 1 persoon per gezin, eerste letter achternaam)

 

A t/m H: 8:30-9:30 uur

I t/m P: 9:30-10:30 uur

Q t/m Z: 10:30-11:30 uur

 

Wij willen er alles aan doen om het zo veilig voor iedereen te laten verlopen. Helpt u ons mee?

 

Het team van Jenaplanschool de Phoenix

 

preview

Beste ouders/verzorgers,


 


Het is een bizarre tijd, waarin wij, samen met elkaar, proberen er het beste van te maken. Wij bieden als school een zo’n goed mogelijk onderwijsprogramma aan.


Een nieuwe situatie heeft tijd nodig om te wennen. Neem deze tijd ook samen.


Laten wij deze periode blijven samenwerken!


 


Nieuwe ontwikkelingen


Dagelijks horen wij nieuwe ontwikkelingen in het nieuws. Vandaag is bekend gemaakt dat de Eindtoets niet wordt afgenomen dit schooljaar bij groep 8. Het volgende bericht kregen wij van Minister Slob:


“De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8.Dit is een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb genomen.


Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.”


 


Schoolopvang


De voorwaarden voor noodopvang op scholen blijven op dit moment nog hetzelfde. Dagelijks zijn er twee stamgroepleiders van de Phoenix op school voor noodopvang tijdens schooltijden. Bent u in de situatie dat u hier gebruik van moet gaan maken, neem contact op met John Berendsen via Schoudercom. Afgelopen dagen is er geen gebruik gemaakt van de opvang. Morgen en vrijdag zijn er een aantal kinderen aanwezig.


 


Buitenschoolse Opvang


De klanten van Doomijn hebben een brief ontvangen met de veranderingen voor de VSO en BSO. Er is vanaf heden geen voorschoolse opvang mogelijk.


Buitenschoolse opvang vindt plaats op de locatie “Doomijn Stokmeesterlaan”. De Peuterspeelzaal, VSO en BSO is op onze locatie geheel gesloten. Voor afstemming hierover, neem contact op met Doomijn.


 


Digitaal onderwijs


Op dit moment bieden wij ons onderwijs, grotendeels digitaal aan. Dit is de reden dat u een Chromebook van school kunt lenen. Dit kan op het moment dat er thuis geen andere mogelijkheden zijn. Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur voor aanstaande vrijdag een bericht naar John Berendsen via Schoudercom. Hij stemt dit verder met u af. Vrijdagochtend is het laatste moment om een Chromebook op te halen bij school.


 


Evaluatie


Aanstaande vrijdag hebben wij met het gehele team een digitale sessie waarin wij de eerste week evalueren. Vrijdag ontvangt u via Schoudercom ook een korte evaluatie om te horen hoe het bevalt en waar er eventueel nog meer behoefte aan is. Vervolgens maakt het team een plan van aanpak voor de volgende week. Zo proberen wij het wekelijks steeds beter op elkaar af te stemmen.


 


Algemene vragen


Heeft u algemene vragen of spelen er zaken die u graag wilt delen met school? Morgenochtend (donderdag 19 maart) zijn John Berendsen (directeur) en Marjon Bottenberg (intern begeleider) tussen 9:30-10:00 uur bereikbaar via de school-telefoon 038-4650932.


 


Wij wensen jullie veel sterkte en succes deze periode.


Aanstaande vrijdag ontvangt u de gebruikelijke nieuwsbrief van de Phoenix.


 


Met vriendelijke groet,


 


John Berendsen


Directeur


 


Katholieke Jenaplanschool de Phoenix


Zalmkolk 2


 8017 PA Zwolle


038-4650932


directie.phoenix@catent.nl


www.de-phoenix.nl

preview

Beste ouders/verzorgers,

 

Vandaag is door het kabinet besloten om alle scholen in Nederland voor drie weken te sluiten. Een vergaande maatregel, die bedoeld is om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Deze maatregel betekent nogal wat voor de maatschappij, voor u als ouder, voor ons als leerkrachten en niet te vergeten de kinderen.

 

Voor kinderen met ouders met vitale beroepen regelen wij op de Phoenix opvang 

De scholen worden gevraagd wel open te zijn voor de opvang van die kinderen wiens ouders beiden in vitale beroepen werken. Bekijk via de volgende link de lijst met desbetreffende beroepen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wilt u om deze reden gebruik maken van opvang op de Phoenix? Stuur een bericht voor morgenochtend 8 uur naar de directie via Schoudercom. Het is echter wel belangrijk dat deze kinderen geen klachten hebben, zoals keelpijn, verkoudheid en koorts, zoals eerder gecommuniceerd. 

 
Onderwijs op afstand
Wij zijn achter de schermen actief bezig om een plan te maken om 'onderwijs op afstand' vorm te geven voor de kinderen die straks thuis zitten. U ontvangt aankomende week verdere berichtgeving hoe wij samen het 'onderwijs op afstand' gaan vormgeven.  

 

Hoe ingrijpend deze situatie ook is op dit moment, gezondheid staat bovenaan. Aankomende week informeren wij u over het 'onderwijs op afstand'. Voor nu hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Namens het team van Jenaplanschool de Phoenix,

 

Met vriendelijke groet,

 

John Berendsen

Directeur Jenaplanschool de Phoenix

preview

Wij berichten alle ouders eind van deze middag over hoe de schoolweek er aankomende week uit gaat zien.

Wij wachten allereerst op de uitkomsten uit het het spoedoverleg van het kabinet met de FMS, NFU, NVZ en het RIVM. 

 

 

 

 

preview

Beste ouders/verzorgers,


Zojuist zijn er extra maatregelen aangekondigd betreffende het Coronavirus. Scholen blijven wel open. In dit bericht krijgt u alvast een korte toelichting wat dit betekent voor de Phoenix.


 


Als uw zoon en/of dochter griep- of verkoudsheidsklachten heeft, laat hem/haar thuis. Aankomende weken gaan weekopeningen en weeksluitingen niet door. Wij zorgen voor extra voorzorgsmaatregelen in de groepen en bespreken actief hoe wij besmetting kunnen voorkomen/verkleinen. 


 


Wij hebben op dit moment ook te maken met ziekte binnen het team van de Phoenix. Er zijn geen invallers om te vervangen. Op het moment dat een juf of meester ziek is aankomende periode, handelen wij volgens het noodprotocol. Ouders van een groep kunnen in dat geval een bericht krijgen dat er geen les is. Mocht opvang thuis niet mogelijk zijn, dan zorgen wij samen voor een passende oplossing.


 

preview

Sepp, Chris, Nanne en de Willem hebben vandaag tussen 30 andere scholen de Phoenix vertegenwoordigd. Ze hebben goed hun best gedaan. Ze gaan niet door naar de finale maar hebben een leuke middag gehad!

preview

In de nieuwsbrief werd het al aangekondigd. Deze voorjaarsvakantie wordt er keihard gewerkt om het schoolplein nog duurzamer, groener en uitdagender te krijgen. Nog even geduld, maar alvast wat foto's om jullie nieuwsgierig te maken.

preview

Vrijdag 14 februari hebben wij met de kinderen, stamgroepleiders en ouders een spetterend carnavalsfeest beleefd. Met prins Dorus voorop in de polonaise en optocht werd er volop gefeest. Hieronder alvast een aantal foto's! De rest volgt nog.

preview

De vacature voor stamgroepleider bovenbouw staat uit. Wilt u deze vacature ook zoveel mogelijk delen binnen uw netwerk?

Wij hopen dat wij een geschikte collega gaan vinden voor onze kinderen van Jenaplanschool de Phoenix. 

 

Hierbij de link naar de vacature. 

preview

Aanstaande vrijdag vieren wij op Jenaplanschool de Phoenix het carnavalsfeest. Prins Dorus de 1e gaat met zijn adjudanten Teun en Robin voorop in de polonaise.

Om 9:45 uur verzamelen wij allemaal in de hal waar meester John de sleutel van de school overhandigd aan prins Dorus. Vanaf dat moment gaat prins Dorus voorop

in de polonaise en gaat hij er samen met alle kinderen, ouders en stamgroepleiders er een gezellig carnavalsfeest van maken. 

 

Verschuiving carnaval naar de ochtend

Afgelopen dagen komen er verschillende vragen over de verplaatsing van het Carnavalsfeest naar de ochtend. Hieronder een korte onderbouwing van deze verschuiving. 

Dit jaar is Carnaval voor het eerst verschoven naar de ochtend. Afgelopen jaren moesten de kinderen en ook de juffen/meesters uit de onderbouw en de groepen 3 en 4 in de middag terugkomen voor de Carnavalsmiddag. 

Na evaluatie van afgelopen jaar hebben wij er samen met de ouderraad voor gekozen om het feest naar de ochtend te verschuiven. Dit is besloten om de kinderen tijdens de gebruikelijke schooltijden te laten genieten van het carnavalsfeest en de juffen en meesters uit de onder- en middenbouwgroepen niet een extra middag te laten werken. 

 

Een grote wens van de kinderen was om er wel een optocht aan toe te voegen. Ondanks dat de afstand verder is dan de gebruikelijke optocht naar de 'vroegere Bierton' is het zeker het proberen waard hoe dit wordt ervaren. De kinderen uit groep 5 en de bovenbouw gaan 's middags nog naar school. Samen met de juffen en meester zorgen zij voor een passend middagprogramma, zodat de dag op een goede wijze wordt afgesloten. De kinderen uit de onderbouw en de groepen 3 en 4 worden bij de kantine van ZAC opgehaald. 

 

Elke feest wat wij vieren wordt geëvalueerd en samen proberen wij de kinderen centraal te zetten. 

 

Kom aanstaande vrijdag mooi verkleed en maak er samen een gezellig feest van. 

 

Het team van Jenaplanschool de Phoenix

 

preview

Afgelopen dinsdag zijn er aan de buitenzijde van de school nieuwe logoborden geplaatst. Samen met Doomijn willen wij graag laten zien dat er op onze locatie een mooie Jenaplanschool staat met een peuterspeelzaal. In de de hal zijn er nieuwe natuurdoeken opgehangen. Een frisse en rustgevende omgeving zorgt mede voor een fijne (werk en speel) plek voor kinderen. Donderdag worden er twee nieuwe vlaggenmasten geplaatst, met nieuwe vlaggen. 

 

Op woensdag 5 februari is er van 9:00-10:00 uur op de Phoenix een open dag voor nieuwe ouders. Kent u ouders die een basisschool of peuterspeelzaal moeten gaan kiezen? Wilt u ze attenderen op deze open dag? Alvast hartelijk dank.

preview

Vanochtend is er in alle groepen getoost op een gelukkig 2020! Vervolgens zijn alle groepen samen met de aanwezige ouders bij elkaar gekomen in de hal. De nieuwe kinderraad is gepresenteerd en samen is er afgeteld en gezongen om het nieuwe jaar goed in te luiden. Ouders bedankt voor de hulp vanochtend. 

preview

Het team van Jenaplanschool de Phoenix wenst iedereen fijne dagen en een spetterend 2020!

 

Tot maandag 6 januari 2020. 

preview

Vanochtend hebben veel ouders meegeholpen om de school in kerstsferen te krijgen. Hartelijk dank! In de nieuwsbrief leest u meer informatie over de kerstavond en de adventsvieringen. 

preview

Wat een feest vanochtend! Sinterklaas heeft vanochtend De Phoenix een bezoek gebracht! 

Een gezellige ochtend in alle groepen met zingen, dansen en spelletjes! 

Wij bedanken iedereen die heeft meegeholpen! 

Hieronder ziet u al een behoorlijke fotoreportage van vandaag.