Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

preview


Tijdens alle feestelijkheden van juf Marie-José is er ook aandacht voor onze 200e leerling.
In mei is Jasmijn Stolwijk gestart als 200e leerling. Helaas was zij vandaag ziek, maar is zij wel met een bezoekje verblijd. Juf Marie-José heeft namelijk als ‘oudste’ van de school de ‘jongste’ een ‘Jenaplanschool
de Phoenix’ rugzak overhandigd. Deze rugzak is vanochtend allereerst overhandigd aan juf Marie-José, vervolgens aan Jasmijn en ten slotte aan Bastiaan Dol, de 201ste leerling. Hij heeft tijdens de feestelijkheden
de rugzak in ontvangst mogen nemen namens alle kinderen. Vervolgens hebben alle kinderen van De
Phoenix een mooie rugzak gekregen. Een mooie herinnering aan het unieke getal 200 op De Phoenix.
Probeer deze rugzak in de zomerperiode zoveel mogelijk te gebruiken en stuur regelmatig een foto door met
de rugzak van De Phoenix.