Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

preview

Beste ouders/verzorgers,

Vanavond is bekend gemaakt dat basisscholen na de meivakantie weer open gaan. Een uitspraak die zorgt voor veel vragen, waar op dit moment nog geen antwoorden voor te geven zijn. 

Op de site van het RIVM kunt u alvast verdere informatie lezen. 

 

Wat betekent dit voor Jenaplanschool de Phoenix?

Deze uitspraak van het kabinet zorgt ervoor dat er een plan uitgewerkt moet gaan worden. Scholen gaan dus open, echter gaat niet elk kind elke dag naar school. Maar hoe nu verder?

 

Dit proces begint allereerst op stichtingsniveau. De Phoenix is onderdeel van stichting Catent. Vanaf morgen wordt er op directieniveau verschillende scenario's besproken voor de periode na de meivakantie.

 

Elke school gaat vervolgens met het team en de MR een scenario verder uitwerken in een actieplan. Hierbij staat allereerst de gezondheid van een ieder centraal. Daarnaast gaan wij op de Phoenix zorgen dat de  periode na de meivakantie op een passende manier vanuit onze visie wordt ingevuld. Hiervoor vragen wij tijd en vertrouwen van u als ouder. 

 

Verdere communicatie

Aanstaande vrijdagavond informeren wij u via onze nieuwsbrief hoe de periode na de meivakantie er in grote lijnen uit gaat zien. Uiteraard hebben wij meer tijd nodig voor een goede uitwerking. De MR wordt uiteraard in dit proces zorgvuldig meegenomen, zodat ook de ouders vertegenwoordigd zijn bij het tot stand komen van een goed uitgewerkt plan. 

 

Heeft u vragen hierover? Wacht allereerst vrijdag af, zodat het team van Jenaplanschool de Phoenix de ruimte en tijd krijgt om dit verder uit te werken. 

 

Voor nu wens ik u veel sterkte toe deze periode. 

 

Namens het team van Jenaplanschool de Phoenix,

 

John Berendsen

Directeur Jenaplanschool de Phoenix