Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

preview

Beste ouders/verzorgers,


 


Het is een bizarre tijd, waarin wij, samen met elkaar, proberen er het beste van te maken. Wij bieden als school een zo’n goed mogelijk onderwijsprogramma aan.


Een nieuwe situatie heeft tijd nodig om te wennen. Neem deze tijd ook samen.


Laten wij deze periode blijven samenwerken!


 


Nieuwe ontwikkelingen


Dagelijks horen wij nieuwe ontwikkelingen in het nieuws. Vandaag is bekend gemaakt dat de Eindtoets niet wordt afgenomen dit schooljaar bij groep 8. Het volgende bericht kregen wij van Minister Slob:


“De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8.Dit is een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb genomen.


Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.”


 


Schoolopvang


De voorwaarden voor noodopvang op scholen blijven op dit moment nog hetzelfde. Dagelijks zijn er twee stamgroepleiders van de Phoenix op school voor noodopvang tijdens schooltijden. Bent u in de situatie dat u hier gebruik van moet gaan maken, neem contact op met John Berendsen via Schoudercom. Afgelopen dagen is er geen gebruik gemaakt van de opvang. Morgen en vrijdag zijn er een aantal kinderen aanwezig.


 


Buitenschoolse Opvang


De klanten van Doomijn hebben een brief ontvangen met de veranderingen voor de VSO en BSO. Er is vanaf heden geen voorschoolse opvang mogelijk.


Buitenschoolse opvang vindt plaats op de locatie “Doomijn Stokmeesterlaan”. De Peuterspeelzaal, VSO en BSO is op onze locatie geheel gesloten. Voor afstemming hierover, neem contact op met Doomijn.


 


Digitaal onderwijs


Op dit moment bieden wij ons onderwijs, grotendeels digitaal aan. Dit is de reden dat u een Chromebook van school kunt lenen. Dit kan op het moment dat er thuis geen andere mogelijkheden zijn. Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur voor aanstaande vrijdag een bericht naar John Berendsen via Schoudercom. Hij stemt dit verder met u af. Vrijdagochtend is het laatste moment om een Chromebook op te halen bij school.


 


Evaluatie


Aanstaande vrijdag hebben wij met het gehele team een digitale sessie waarin wij de eerste week evalueren. Vrijdag ontvangt u via Schoudercom ook een korte evaluatie om te horen hoe het bevalt en waar er eventueel nog meer behoefte aan is. Vervolgens maakt het team een plan van aanpak voor de volgende week. Zo proberen wij het wekelijks steeds beter op elkaar af te stemmen.


 


Algemene vragen


Heeft u algemene vragen of spelen er zaken die u graag wilt delen met school? Morgenochtend (donderdag 19 maart) zijn John Berendsen (directeur) en Marjon Bottenberg (intern begeleider) tussen 9:30-10:00 uur bereikbaar via de school-telefoon 038-4650932.


 


Wij wensen jullie veel sterkte en succes deze periode.


Aanstaande vrijdag ontvangt u de gebruikelijke nieuwsbrief van de Phoenix.


 


Met vriendelijke groet,


 


John Berendsen


Directeur


 


Katholieke Jenaplanschool de Phoenix


Zalmkolk 2


 8017 PA Zwolle


038-4650932


directie.phoenix@catent.nl


www.de-phoenix.nl