Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

preview

Beste ouders/verzorgers,


Zojuist zijn er extra maatregelen aangekondigd betreffende het Coronavirus. Scholen blijven wel open. In dit bericht krijgt u alvast een korte toelichting wat dit betekent voor de Phoenix.


 


Als uw zoon en/of dochter griep- of verkoudsheidsklachten heeft, laat hem/haar thuis. Aankomende weken gaan weekopeningen en weeksluitingen niet door. Wij zorgen voor extra voorzorgsmaatregelen in de groepen en bespreken actief hoe wij besmetting kunnen voorkomen/verkleinen. 


 


Wij hebben op dit moment ook te maken met ziekte binnen het team van de Phoenix. Er zijn geen invallers om te vervangen. Op het moment dat een juf of meester ziek is aankomende periode, handelen wij volgens het noodprotocol. Ouders van een groep kunnen in dat geval een bericht krijgen dat er geen les is. Mocht opvang thuis niet mogelijk zijn, dan zorgen wij samen voor een passende oplossing.