Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

preview
Vrijdag 27 september hebben alle kinderen uit de onder-, midden- en bovenbouw fantastisch gelopen tijdens de sponsorloop. Na een gezamenlijke warming-up gingen allereerst de jongsten lopen. Vervolgens waren de kinderen uit de middenbouw en daarna de bovenbouw aan de beurt. Na vele zweetdruppeltjes en stempels mogen de kinderen nu het geld ophalen. Dit kan aankomende week worden ingeleverd bij de stamgroepleider. Op maandag 7 oktober maken wij het totaalbedrag bekend tijdens de weekopening.