Inloggen

Jenaplanschool de Phoenix

preview
Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook binnen de kinderopvang wordt het steeds lastiger om goede nieuwe medewerkers te vinden. Dit geldt niet alleen voor Doomijn, maar is een landelijk probleem die met name in het westen van het land al ontstaan van wachtlijsten tot gevolg heeft Door deze tekorten en gelijktijdig een groeiende vraag naar opvang kunnen we ook bij Doomijn soms geen groepen uitbreiden en of nieuwe groepen gaan opstarten. Dit maakt dat we op dit moment – ondanks meerdere vacature meldingen- helaas ook de gewenste VSO uitbreiding voor de dinsdag en donderdag bij locatie Zalmkolk/de Phoenix nog niet kunnen gaan aanbieden

Kent u binnen uw netwerk iemand met interesse voor de werken in de voor/naschoolse opvang en met een kwalificerende opleiding op minimaal MBO niveau 3, 4 of hoger (denk o.a. aan PW, CW, Onderwijsassistent)? Of een 3de jaars studenten PABO of andere pedagogische hbo opleidingen? Laat deze dan contact opnemen met Elly van Holland – liefst per mail- om te onderzoeken of er wellicht mogelijkheden zijn voor bijv. een combinatiebaan en/of een betaalde (bij) baan binnen de kinderopvang / BSO.

Met vriendelijke groet,

Elly van Holland

Manager Doomijn Kinderopvang (Zwolle)
e.vholland@doomijn.nl