Login

Jenaplanschool de Phoenix

Welcome to the parent portal of Katholieke Jenaplanschool de Phoenix.


 

Optional photo of the school

This is the site our school uses to communicate with our parents. Each parent and school employee has an account and can send each other messages and invitations that will also appear on the personal agenda. In addition a school can easily create Polls and Surveys for the parents to fill in and administer the Year calendar. The pictures and documents library and the forum will add even more to the communication options.

For more information please visit www.schoudercom.nl

preview

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. 

 

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

 

Dit betekent voor alle kinderen, ouders en het team van Jenaplanschool de Phoenix dat wij aankomende periode verder gaan met het geven van 'onderwijs op afstand'. Hierbij hebben wij elkaar hard nodig. Samen gaan wij het redden. Het team doet er alles aan om samen met jullie het beste voor de kinderen te bereiken. 

 

Komt u in aanmerking voor noodopvang en wilt u hier gebruik van maken? Neem contact op met John Berendsen. 

 

Gezondheid gaat boven alles. Let op jezelf, elkaar en vooral op onze kinderen. Veel sterkte en gezondheid gewenst deze periode. 

 

(Bron: RIVM)

preview

Afgelopen vrijdag hebben wij in de nieuwsbrief al vermeld, dat wij op zoek gaan naar een ander programma voor het videobellen met kinderen. Allereerst bedankt voor het meedenken van veel ouders. Fijn. 

 

Na overleg, onder andere met onze netwerkspecialist Heutink, gaan wij ons verdiepen in ' Google Meet'. 

Dat betekent dat wij per direct geen gebruik meer maken van het programma ' Zoom'. 

Morgen volgen wij een Webinar en daarna informeren wij op welke wijze en per wanneer wij hiermee aan de slag gaan. 

 

preview

Wat missen wij het 'echte' contact met jullie! Normaal starten wij op maandag met een weekopening en sluiten wij de week gezamenlijk af met een weeksluiting. Voor deze week een digitale (korte) weekopening om samen met de kinderen de week te openen.  

Wij feliciteren alle jarigen deze week! Ondanks alles, maak er een goede week van! 

preview

Ophaalmoment 24 maart

Dinsdag 24 maart is er een ophaalmoment gepland op de Phoenix. Per gezin kan 1 persoon komen om een pakketje voor de onderbouw of middenbouw op te halen. Daarnaast liggen er nog (gym)spullen klaar die zijn blijven liggen. 

 

Alles wordt buiten op het plein opgesteld. De tijden zijn verruimd, zodat iedereen genoeg ruimte kan krijgen om de spullen te pakken.Houdt u zich a.u.b. 1 1/2 meter van elkaar! Pak alleen de pakketjes en ga vervolgens snel weer naar huis. Blijf op afstand!

 

De tijden zijn nu als volgt: ( 1 persoon per gezin, eerste letter achternaam)

 

A t/m H: 8:30-9:30 uur

I t/m P: 9:30-10:30 uur

Q t/m Z: 10:30-11:30 uur

 

Wij willen er alles aan doen om het zo veilig voor iedereen te laten verlopen. Helpt u ons mee?

 

Het team van Jenaplanschool de Phoenix

 

preview

Beste ouders/verzorgers,


 


Het is een bizarre tijd, waarin wij, samen met elkaar, proberen er het beste van te maken. Wij bieden als school een zo’n goed mogelijk onderwijsprogramma aan.


Een nieuwe situatie heeft tijd nodig om te wennen. Neem deze tijd ook samen.


Laten wij deze periode blijven samenwerken!


 


Nieuwe ontwikkelingen


Dagelijks horen wij nieuwe ontwikkelingen in het nieuws. Vandaag is bekend gemaakt dat de Eindtoets niet wordt afgenomen dit schooljaar bij groep 8. Het volgende bericht kregen wij van Minister Slob:


“De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8.Dit is een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb genomen.


Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.”


 


Schoolopvang


De voorwaarden voor noodopvang op scholen blijven op dit moment nog hetzelfde. Dagelijks zijn er twee stamgroepleiders van de Phoenix op school voor noodopvang tijdens schooltijden. Bent u in de situatie dat u hier gebruik van moet gaan maken, neem contact op met John Berendsen via Schoudercom. Afgelopen dagen is er geen gebruik gemaakt van de opvang. Morgen en vrijdag zijn er een aantal kinderen aanwezig.


 


Buitenschoolse Opvang


De klanten van Doomijn hebben een brief ontvangen met de veranderingen voor de VSO en BSO. Er is vanaf heden geen voorschoolse opvang mogelijk.


Buitenschoolse opvang vindt plaats op de locatie “Doomijn Stokmeesterlaan”. De Peuterspeelzaal, VSO en BSO is op onze locatie geheel gesloten. Voor afstemming hierover, neem contact op met Doomijn.


 


Digitaal onderwijs


Op dit moment bieden wij ons onderwijs, grotendeels digitaal aan. Dit is de reden dat u een Chromebook van school kunt lenen. Dit kan op het moment dat er thuis geen andere mogelijkheden zijn. Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur voor aanstaande vrijdag een bericht naar John Berendsen via Schoudercom. Hij stemt dit verder met u af. Vrijdagochtend is het laatste moment om een Chromebook op te halen bij school.


 


Evaluatie


Aanstaande vrijdag hebben wij met het gehele team een digitale sessie waarin wij de eerste week evalueren. Vrijdag ontvangt u via Schoudercom ook een korte evaluatie om te horen hoe het bevalt en waar er eventueel nog meer behoefte aan is. Vervolgens maakt het team een plan van aanpak voor de volgende week. Zo proberen wij het wekelijks steeds beter op elkaar af te stemmen.


 


Algemene vragen


Heeft u algemene vragen of spelen er zaken die u graag wilt delen met school? Morgenochtend (donderdag 19 maart) zijn John Berendsen (directeur) en Marjon Bottenberg (intern begeleider) tussen 9:30-10:00 uur bereikbaar via de school-telefoon 038-4650932.


 


Wij wensen jullie veel sterkte en succes deze periode.


Aanstaande vrijdag ontvangt u de gebruikelijke nieuwsbrief van de Phoenix.


 


Met vriendelijke groet,


 


John Berendsen


Directeur


 


Katholieke Jenaplanschool de Phoenix


Zalmkolk 2


 8017 PA Zwolle


038-4650932


directie.phoenix@catent.nl


www.de-phoenix.nl

View all news items

Facebook